Turun toimisto
Kristiinankatu 3
20100 Turku
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

Rauman toimisto
Isokatu 21
26100 Rauma
Puh. (02) 824 0618
Faksi (02) 824 0781
juha.manner@brander-manner.fi
Kartta

Helsingin toimisto
Pohjoisranta 4 A 1
00170 Helsinki
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

logo asianajajaliitto

Neljännesvuosisata luotettavaa yritysjuridiikkaa

Asianajajat Martti Brander ja Matti Manner perustivat Asianajotoimisto Brander & Manner Oy:n vuonna 1980. Molemmat perustajaosakkaat ovat edelleen mukana toimistomme aktiivitoiminnassa. Osakkaiksi ovat sittemmin liittyneet asianajaja Juha Manner sekä asianajaja, oikeustieteen tohtori Raimo Immonen. Vuosien saatossa toimistomme on kasvanut tasaisesti yhdeksi Suomen johtavista asianajotoimistoista.

B&M erikoistui alusta lähtien liikejuridiikkaan: sopimus-, yhtiö- ja vero-oikeuteen, yritysjärjestelyihin ja insolvenssioikeuteen sekä näihin liittyvien riitojen ratkaisemiseen. Viime vuosina yritysten kansainvälistyminen on edelleen lisännyt liikejuridisten palveluiden tarvetta, joihin olemme kyenneet hyvin vastaamaan. Liikejuridiikan vahvan osaamisen lisäksi hallitsemme laajalti yleisjuridiikkaa kuten perhe- ja perintöoikeutta sekä kaikenlaiset tuomioistuinmenettelyt.

Toiminta-aikanamme olemme vakiinnuttaneet asemamme osaavana ja luotettavana yritysjuridiikan erikoistoimistona. Asiakaspohjamme on vakaa ja koostuu niin koti- ja ulkomaisista yhtiöistä kuin yksityisistä henkilöistä.

B&M:lla on päätoimipaikkansa Turun lisäksi toimistot myös Raumalla ja Helsingissä.

 

B&M:n toimintatapa

Jokaisen asiakkaan tarpeet ovat erilaiset. Asiakkaan yksilöllisen edun huomioiminen vaikeissakin asioissa on äärimmäisen tärkeää. Tämän vuoksi kaikki lakimiehemme hallitsevat yleisjuridiikan. Lisäksi lakimiehemme ovat erikoistuneet tärkeiksi katsomillemme painopistealueille. Koska asianajotoiminnan laadun määrittää aina sen heikoin lenkki, koulutamme jatkuvasti henkilökuntaamme ja kannustamme heitä yhä parempiin suorituksiin. Olemme sitoutuneet asianajajien kansallisiin ja kansainvälisiin korkeisiin eettisiin sääntöihin, joiden ehdoton noudattaminen on ohjenuoramme.

B&M:n toiminta perustuu, paitsi vakiintuneisiin ja pitkäaikaisiin henkilösuhteisiin, myös tiimityöhön, jossa perustamme tarvittaessa useamman juristin muodostaman projektiryhmän voidaksemme tarjota mahdollisimman monipuolisen näkemyksen ja asiantuntemuksen laaja-alaisten asiakokonaisuuksien ratkaisemiseksi.

Näkemyksemme on, että aina ei ole asiakkaan edun mukaista riidellä eteen tulevista ongelmista, vaan asiallisen sovinnon aikaansaaminen on usein kaikille osapuolille monin verroin tyydyttävämpää. Saavutetun hyödyn ja käytettyjen kustannusten tulee myös olla järkevässä suhteessa toisiinsa.

 

Kansainvälinen liikejuridiikkapalvelu

Palvelemme asiakkaitamme molempien kotimaisten kielten lisäksi englanniksi ja venäjäksi.

B&M kuuluu osana maailmanlaajuiseen kansainväliseen asianajotoimistojen yhteistyöverkostoon Avrio-Advocatiin, joka on yritystoiminnan kansainvälistymisen ja globalisoitumisen myötä osoittautunut erittäin toimivaksi.

Lisäksi järjestämme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti luotettavat kontaktit Venäjälle. Palvelumme kattaa niin juridisen kuin liiketoimintaanne liittyvän konsultoinnin ja toimenpiteet venäläisen yhteistyötoimiston kautta. Laadimme aina kanssanne etukäteen arvion kustannuksista. Katso lisää osiosta "Palvelut".