Turun toimisto
Kristiinankatu 3
20100 Turku
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

Rauman toimisto
Isokatu 21
26100 Rauma
Puh. (02) 824 0618
Faksi (02) 824 0781
juha.manner@brander-manner.fi
Kartta

Helsingin toimisto
Pohjoisranta 4 A 1
00170 Helsinki
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

logo asianajajaliitto

Työvoimamarkkinoilla tapahtuvat muutokset, taloudellinen epävarmuus ja liiketoiminnan kasvava muutosvauhti heijastuvat aina työ- ja sopimusoikeudellisiin asioihin. Henkilöstöhallinnon johdonmukaisuus on olennaista tämän päivän liiketoiminnassa.

Yritysjärjestelyiden yhteydessä ilmenee usein moninaisia työoikeudellista asiantuntemusta edellyttäviä ristiriitoja. Työnantajatahon toteuttaessa rakenteellisia muutoksia, se joutuu mahdollisesti suorittamaan irtisanomisia ja henkilökunnan uudelleenjärjestelyjä. Työoikeuden perusteellinen asiantuntemus on tällöin tarpeen, jotta sekä työnantajan että työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet turvataan.

Työoikeudellisiin palveluihimme kuuluvat mm. työsopimusten neuvottelu ja laadinta, yhteistoimintamenettelyiden suunnittelu ja toteutus, työ- ja virkasuhteen päättämiseen sekä lomautuksiin liittyvät toimenpiteet, työnantaja-asemasta johtuvien velvollisuuksien kuten työsuojelun ja työturvallisuuden noudattamisen varmistaminen sekä erilaiset eläkejärjestelyt.

Avustamme sekä työnantajia että työntekijöitä kaikenlaisissa työoikeudellisissa asioissa, jotka vaativat juridista asiantuntemusta usein hyvinkin lyhyellä varoitusajalla.