Turun toimisto
Kristiinankatu 3
20100 Turku
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

Rauman toimisto
Isokatu 21
26100 Rauma
Puh. (02) 824 0618
Faksi (02) 824 0781
juha.manner@brander-manner.fi
Kartta

Helsingin toimisto
Pohjoisranta 4 A 1
00170 Helsinki
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

logo asianajajaliitto

Erilaiset oikeudenkäyntimenettelyt ovat olennainen osa asianajotoimintaa. Oikeudenkäynnit edellyttävät erityistaitoja, perusteellisella taustatyötä ja kykyä erottaa olennaiset asiat epäolennaisista.

Toimistomme on laajalti arvostettu kaikenlaisten kotimaisten ja kansainvälisten erimielisyyksien välttämisessä ja selvittämisessä. Ensisijainen tavoitteemme on aina estää riitojen ja erimielisyyksien syntyminen tai kun tämä ei ole mahdollista, etsiä asiaan sovinnollinen ratkaisu. Mikäli tarpeellista, kannamme vastuun asiakkaamme riidan ratkaisemisesta oikeusteitse.

Edustamme yritys- ja yksityisasiakkaitamme sekä kantajina että vastaajina kaikissa oikeudenkäynneissä, välimiesmenettelyissä sekä vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä. Erityistä kokemusta meillä on oikeudenkäynneistä, jotka liittyvät sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, immateriaalioikeuksien puolustamiseen, liiketoiminta- ja insolvenssiasioihin, rakennus- ja kiinteistöriitoihin sekä työoikeudellisiin asioihin.

Osakkaamme toimivat usein välimiehinä erilaisissa välimiesmenettelyissä.