Turun toimisto
Kristiinankatu 3
20100 Turku
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

Rauman toimisto
Isokatu 21
26100 Rauma
Puh. (02) 824 0618
Faksi (02) 824 0781
juha.manner@brander-manner.fi
Kartta

Helsingin toimisto
Pohjoisranta 4 A 1
00170 Helsinki
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

logo asianajajaliitto

Toimistomme kaikki lakimiehet hoitavat myös perhe- ja perintöoikeudellisia asioita.

Jokainen joutuu joskus elämänsä varrella tekemisiin omaa perhettä tai sukulaista koskettavan perhe- ja perintöoikeudellisen tapahtuman kanssa. Kyse on usein asioista, joiden menestyksekäs hoitaminen edellyttää erityisen luottamuksellista suhdetta asiakkaan ja asianajajan välillä.

Perheoikeudelliseen työnkuvaamme kuuluu mm. lasten huoltoon ja huoltajuuteen liittyvät asiat, avioehtosopimusten laadinta, avioerojen ja ositusten toimittaminen sekä näihin liittyvät oikeudenkäynnit.

Perintöoikeudellisissa asioissa palvelemme yksityisasiakkaitamme mm. toimittamalla perunkirjoituksia ja perinnönjakoja, laatimalla testamentteja sekä neuvomalla perintö- ja lahjaverotukseen liittyvissä kysymyksissä.