Turun toimisto
Kristiinankatu 3
20100 Turku
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

Rauman toimisto
Isokatu 21
26100 Rauma
Puh. (02) 824 0618
Faksi (02) 824 0781
juha.manner@brander-manner.fi
Kartta

Helsingin toimisto
Pohjoisranta 4 A 1
00170 Helsinki
Puh. (02) 511 7000
Faksi (02) 250 3053
bm.office@brander-manner.fi
Kartta

logo asianajajaliitto

Asianajotoiminta on Suomessa asianajajalailla säädettyä. Asianajajan ammattinimitystä käyttävän on oltava Suomen Asianajajaliiton jäseneksi hyväksytty, tietyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä lakimies.

B&M:n koko henkilökunta on sitoutunut noudattamaan asianajajien kansallisia ja kansainvälisiä eettisiä sääntöjä. Lisätietoja asianajotoimintaa säätelevistä laeista, määräyksistä ja ohjeista saat Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta.

Kaikki lakimiehemme hallitsevat yleisjuridiikan. Lisäksi lakimiehemme ovat erikoistuneet tärkeiksi katsomillemme painopistealoille, jotta asiakkaidemme yksilölliset tavoitteet voidaan parhaimmalla mahdollisella tavalla saavuttaa.

Viereisestä valikosta löydät tarkemmat tiedot henkilökunnastamme.